وبلاگ کار و فناوری شهرستان دارالصابرین بم

جواب پرسش صفحه 21 کتاب کار و فناوری هشتم

چه وسایلی را مى شناسید که در آ نها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد؟

جواب : بیشتر در وسایل چرخشی و گردنده نوع پیچ به کار رفته چپ گرد است 

برای اینکه هنگام چرخش پیچ باز نشود

مانند پیچ های بکار رفته در سر دریل - پیچ محکم کننده پروانه پنکه - پیچ محکم کننده پروانه هواکش و تمام پروانه های مشابه .

پدال سمت چپ دوچرخه

 اتصال لوله هایی که برای گازهای قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرند

 اره های گردان و چرخ های سنباده رومیزی

لامپ های چپ گرد در ایستگاه راه آهن و مترو
نویسنده : عباس
موضوع : <-PostCategory->