وبلاگ کار و فناوری شهرستان دارالصابرین بم

انواع مودم ها (جدول2-3 ص 64 کتاب کاروفناوری هشتم)
عنواننوع سرویسمحدودیت ها
مودم ADSLاستفاده از شبکه تلفن ثابت، در دسترس و ...امکان جابجایی در هنگام استفاده ندارد
مودم WiMaxاستفاده از سرویس وایمکس هزینه بالاتری نسبت به مودم ADSL دارد
مودم GPRSاستفاده از شبکه تلفن همراه برای رایانهنسبت به دو مورد بالا سرعت کمتری دارد
مودم 3Gاستفاده از شبکه نسل سوم تلفن همراه در رایانهعدم پوشش سراسری (درحال حاضر)
نویسنده : عباس
موضوع : <-PostCategory->