وبلاگ کار و فناوری شهرستان دارالصابرین بم

گرد کردن اعداد در نرم افزار اکسل/ صفحه 150
  • فایلی باز نمایید.
  • در ستون  A وB اعداد و تیتر داده شده در شکل 28-7 را بنویسید. عدد اول عددی است که باید گرد شود و عدد دوم تعداد رقم های اعشاری پس از گرد شدن را نشان می دهد.
  • در خانه ای(C2) که میخواهید  پاسخ گرد شده در آن نشان داده شود، کلیک نموده و R= را تایپ نمایید. در منوی باز شده روی گزینه(Round) دوبار کلیک کنید.
  • کلیک در خانه عددی که باید گرد شود(A2).
  • عوض کردن زبان صفحه کلید به زبان انگلیسی و سپس اتخاب گزینه(;)
  • کلیک در خانه  B2 و مشخص کردن عدد مورد نظر
  • فشردن کلید تایید و مشاهده نتیجه کارنویسنده : s.sadr
موضوع : <-PostCategory->