وبلاگ کار و فناوری شهرستان دارالصابرین بم

شیوه نامه فراخوانهای کشوری کاروفناوری در سال تحصیلی94-95

به نام خدا

شیوه نامه فراخوانهای کشوری کاروفناوری در سال تحصیلی94-95

پایگاه کیفیت بخشی درس کاروفناوری با توجه به جدید التالیف بودن کتب کاروفناوری و به منظور ارتقا کیفیت آموزش پودمانی و پروژه ای و افزایش دانش حرفه ای دبیران در به کارگیری از کلاس های هوشمند و آموزش مجازی، همچنین با هدف آشنایی کلی دبیران با انواع ارزشیابی آموزشی در راستای شایستگی های فنی و حرفه ای و جایگزینی ارزشیابی عملکردی به جای ارزشیابی سنتی، اقدام به برگزاری فراخوان در 2 محور زیر نموده است:

 

فراخوان

مهلت ارسال آثار

نحوه ارزشیابی از پودمان های کتاب درسی کاروفناوری پایه هشتم

25 دی ماه 94

تولید محتوای الکترونیکی پودمان پایش رشد و تکامل کودک

25 بهمن ماه 94

توضیحات:

-  سهمیه استان کرمان در برنامه تولید محتوای الکترونیکی، پودمان پایش رشد و تکامل کودک پایه نهم و نحوه ارزشیابی از پودمان های کتاب درسی کاروفناوری، پایه هشتم می باشد.

-  مناطق و نواحی آثار نفرات برتر را به گروه­های آموزشی استان ارسال کنند .

-  مناطق و نواحی تعداد شرکت کنندگان در فراخوان ها را به گروه­های آموزشی استان ارسال کنند.

-   فراخوان در ۳ مرحله ی منطقه یا ناحیه ای استانی کشوری برگزار می گردد.

-  ارسال مشخصات کامل دبیران شرکت کننده مانند ، کدپرسنلی ، نام منطقه یا ناحیه، نام آموزشگاه و شماره تلفن همراه الزامی است  .

سایر فعالیت های پیشنهادی پایگاه:

-         نقد و بررسی کتاب پایه نهم

-         تهیه لغت نامه انگلیسی

-         تحلیل علمی محتوای کتاب پایه نهم با تکیه بر تکنیک های تحلیل

-         طراحی و تدوین دفتر ثبت شاخص های فرایند آموزشی و مهارتی


منبع:  karfan315.persianblog.ir

 نویسنده : s.sadr
موضوع : <-PostCategory->